Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab

Joyle Sofa

Valued At $8,602 For You: $4,999

Sofa made of oak and covered in top grain black leather. four throw pillows are included.

Dimensions:

90"W x 39"H x 28"D

Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab
Sofa,Joyle Sofa - Far Out Fab